Rosenthal/Thomas Hotel & Restaurant Services

Wirkkala designed five hotel -& restaurant-services for Rosenthal-Thomas. Form Variation (Rosenthal) is still in produktion, originally it was composed from 70 different items. From the listing is missing the service TH201 for Thomas (1970)

Wirkkala suunnitteli viisi hotelli- ja ravintola-astiastosarjaa Rosenthal-Thomasille. Näistä Rosenthalin “Variation”-sarja on ollut yhä tuotannossa. Alunpitäen siihen kuului 70 osaa. Kuvastosta puuttuu Thomasille suunniteltu TH201-sarja (1970)